De samenwerking in de wijk of het dorp tussen zorgverleners, dorpsteams, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven loopt doorgaans niet vanzelf gesmeerd.
Het organiseren van een netwerk met partijen die wel een verbindende factor hebben, maar soms toch niet dezelfde doelen of belangen vraagt om zorgvuldige begeleiding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
- wat willen we bereiken
- wie worden betrokken en op welk niveau
- wat kan er geïnvesteerd worden (en wat kan niet)
- hebben we al een geschiedenis met deze partijen en hoe kan dat voor- of nadelig zijn
- hoe (intensief) willen we samenwerken en kunnen we fases onderscheiden in de ontwikkeling
- welke belangen kennen we
- waar ervaren we wrijving en hoe kunnen we die benutten
- hoe weten we in welke mate het succesvol is
- wat kunnen we leren van verbeterpunten

Het co├Ârdineren van een medisch-sociaal netwerk wordt ook wel wijkmanagement genoemd. Met mijn kennis en ervaring van werken in netwerken ben ik die verbinder die u zoekt.
Wilt u daarover meer weten of heeft u een andere vraag, neem dan contact met mij op.