Waarom Tollin advies

Lees dit interview wanneer je snel een beeld wilt vormen over mijn werk.

Praktijkmanagement huisartsenzorg
Er wordt steeds meer van huisartsen gevraagd en de zorgvragen worden steeds complexer. Er komt meer personeel in de praktijk en andere zorgverleners, de zorggroep, zorgverzekeraars van de gemeente willen samenwerken. Waarnemers zijn steeds moeilijker te vinden. En de organisatie van de praktijk wordt veeleisender. Waar haalt u de tijd vandaan?

Tollin advies helpt, door niet-patiëntgebonden werk uit handen te nemen. Met kennis van huisartsenzorg, praktijkmanagement, eerstelijnsorganisatie en bedrijfskundige praktijkervaring help ik de eerstelijnszorg organiseren.
Lees verder op de pagina Praktijkmanagement.

Wijkmanagement
Samenwerken in netwerken is de sleutel is voor het oplossen van de complexer wordende behoefte van zorg in de eerstelijn. Het is mijn persoonlijke missie om daar een bijdrage aan te leveren. Dat gaat over  verwijzen tussen (eerstelijns)zorgverleners, samenwerken met de dorpsteam en/of informele zorg. Als natuurlijke verbinder is het organiseren van netwerken mij op het lijf geschreven.
Lees verder op de pagina Wijkmanagement.


Adviseur sociaal domein
Gemeenten staan voor de uitdaging om met beperkte budgetten invulling te geven aan de zorgbehoefte van de inwoners. Het voorkómen van een (stijgende) zorgvraag door samenwerking met formele en informele zorgverleners biedt goede kansen voor het bevorderen van welzijn en een afnemende zorgvraag. Als gediplomeerd adviseur sociaal domein help ik graag invulling te geven aan betere verbindingen tussen de informele en formele zorg met resultaatgerichte projecten.
Lees verder op de pagina Adviseur sociaal domein.

Wilt u meer weten over mijn mogelijkheden of heeft u een andere vraag, dan hoor ik graag van u via contact.

Lid NVvPM en  expert Medisch Ondernemen PM Netwerk

Geef iemand aandacht met een keuze uit mijn mini-webwinkeltje:
- Zes keer blij wenskaarten, opbrengst voor Alzheimer Nederland.