Als adviseur sociaal domein kan ik als verbinder tussen formele en informele zorg in het dorp of de wijk de relatie tussen zorgverleners en de sociale dorpsteams of gemeente bevorderen. Bijvoorbeeld door het coordineren van een platform informele zorg en van projecten en pilots zoals bijvoorbeeld van de bezoekdienst 75 jarigen. Met mijn ervaring sta ik garant voor een efficiënte, effectieve uitvoering. Wilt u soepeler kunnen verwijzen naar andere (eerstelijns)zorgverleners of nauwer samenwerken met de gemeente, ik organiseer het graag voor u.