Ik help de ervaren werkdruk en complexiteit te verkleinen met bijvoorbeeld ondersteuning bij het ontwikkelen of uitvoeren van  niet-patiëntgebonden werkzaamheden zoals bijvoorbeeld: 
Personeelsmanagement: 
- administratie en inval bij ziekte en verlof
- jaargesprekken voeren en uitwerken
- personeelsdossiers op orde
- re-integratieproces begeleiden

ICT en telefonie: 
- proces telefonie optimaliseren (denk aan medewerkers, hardware, software, verbindingen)
- knelpunten met HIS, zorgdomein, vecozo etc oplossen
Kwaliteitsmanagement: 
- uitvoeren certificeringsproces
- ondersteunen bij verbeterprocessen 
- jaarplan en jaarverslag maken

- het uitzoeken en aanvragen van subsidie voor nascholing 

Communicatie binnen en buiten de praktijk: 

- overleggen regelen een puntenverslag maken en herinneren aan acties.
- beheer van de website voor adequate patiëntinformatie
- contentbeheer en oplossen knelpunten wachtkamerscherm

Bij alle werkzaamheden kan ik schakelen tussen het uitvoeren, aangeven wat met het oog op de soort praktijk een handige aanpak is en strategisch beleidsadvies. 
Lees in de blogs meer over de kennis en kunde die ik mee breng.