Mijn diensten richten zich op het verbeteren van de praktijkvoering en samenwerkingsprojecten in en rond de huisartsenvoorziening. Om de organisatie intern, lokaal of regionaal te versterken. Zodat de zorg voor alle patiënten voor nu en in de toekomst zo goed mogelijk georganiseerd is. 

Praktijkmanager

Met bijvoorbeeld ondersteuning bij het ontwikkelen of uitvoeren van kwaliteitsbeleid, personeelsmanagement of het verbeteren van de ICT in de huisartsenpraktijk help ik de ervaren werkdruk en complexiteit te verkleinen. Hoe zit het met alle contracten rond ICT die er lopen voor de praktijk, kan dat efficiënter? Ik maak het overzichtelijk, adviseer en help verbeteren met een professionele bedrijfskundige aanpak.

Projectleider

Met mijn ervaring als projectleider van grote en kleine projecten sta ik garant voor een efficiënte, effectieve uitvoering van projecten voor de eerstelijnszorg. Denk bijvoorbeeld aan populatie gerichte preventie of samenwerkingsprojecten. Wilt u soepeler kunnen verwijzen naar andere (eerstelijns)zorgverleners of nauwer samenwerken met de gemeente, ik organiseer het graag voor u. 

Scholing

Van kennis delen wordt iedereen beter. Daarom schrijf ik artikelen en geef presentaties en workshops bij congressen en symposia. Zo helpt mijn kennis om samen met u de eerstelijnszorg beter te organiseren. De artikelen zijn te lezen via Kennisbank.