Mijn diensten richten zich op het verbeteren van de praktijkvoering en samenwerkingsprojecten in en rond de huisartsenvoorziening en tussen zorg en welzijn. 
Om de organisatie intern, lokaal of regionaal te versterken. Zodat de zorg voor alle patiënten voor nu en in de toekomst zo goed mogelijk georganiseerd is. 

Praktijkmanager

Ik help de ervaren werkdruk en complexiteit te verkleine met bijvoorbeeld ondersteuning bij het ontwikkelen of uitvoeren van  personeelsmanagement of het verbeteren van de ICT in de huisartsenpraktijk of kwaliteitsbeleid. Denk ook aan het uitzoeken en aanvragen van subsidie voor scholing en zorgen dat we zo goed mogelijk declareren, overleggen regelen, een puntenverslag maken en herinneren aan acties. Communicatie binnen en buiten de praktijk en een jaarverslag maken. Ik help verbeteren met een professionele bedrijfskundige aanpak.

Adviseur sociaal domein

Als adviseur sociaal domein kan ik als verbinder tussen formele en informele zorg in het dorp of de wijk de relatie tussen zorgverleners en de sociale dorpsteams of gemeente bevorderen. Bijvoorbeeld door het coordineren van een platform informele zorg en van projecten en pilots zoals bijvoorbeeld van de bezoekdienst 75 jarigen. Met mijn ervaring sta ik garant voor een efficiënte, effectieve uitvoering. Wilt u soepeler kunnen verwijzen naar andere (eerstelijns)zorgverleners of nauwer samenwerken met de gemeente, ik organiseer het graag voor u. 

Scholing

Van kennis delen wordt iedereen beter. Daarom schrijf ik artikelen en geef presentaties en workshops bij congressen en symposia. Zo helpt mijn kennis om samen met u de eerstelijnszorg beter te organiseren. De artikelen zijn te lezen via Kennisbank.