Gepubliceerde artikelen

Created with Sketch.

In deze serie artikelen voor Medisch Ondernemen laat ik zien hoe management modellen en bedrijfskundige theorien de huisartsenzorg kunnen helpen organisatievraagstukken op te lossen. 

Hoe ontstaat een sprankelend team?

Er kan gemakkelijk een passieve, negatieve sfeer ontstaan in het team in de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld door de vele veranderingen en onzekerheden waarop medewerkers geen invloed hebben. Dat kan aanleiding zijn dat medewerkers gaan denken: ‘Het zal mijn tijd wel duren.’ Hoe zorg je dat het team optimaal presteert?
In deze blog beschrijf ik hoe de theorie van Hans van der Loo en Joriene Beks over Psychologische veiligheid[1] kan helpen om energie in het team (terug) te krijgen.
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

De vijf frustraties van teamwork in de huisartsenpraktijk

Vijf huisartsen werken al tien jaar samen in een gezondheidscentrum. De onderlinge sfeer is goed, de taken zijn verdeeld en de vergaderingen kort. Ieder doet wat hij/zij denkt dat er verwacht wordt en geen van de huisartsen heeft daar de afgelopen jaren commentaar op gehad. Totdat een collega uitvalt. Patrick Lencioni schetst de stappen die een team moet doorlopen (‘doorleven’) om van ‘samen werken’ naar samenwerken te komen.
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Interview over het profiel van de praktijkmanager: ‘Het gaat erom welke praktijk je wilt zijn’

Medisch Ondernemen stelde de vraag: hoe kun je bepalen welke vorm van praktijkmanagement nodig is in een praktijk? Deze vraag krijg ik vaker voorgelegd. Uitgangspunt is: ‘Wat is de behoefte van de populatie, wat moet je als praktijk bieden en wat willen de huisartsen zelf blijven doen?’
Lees het hele interview op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Veranderen in de huisartsenpraktijk… tot je groen en geel ziet!

Onlangs verscheen de derde editie van het boek ‘Leren veranderen’ van Hans Vermaak en Leon de Caluwé. Het boek verscheen voor het eerst in 1999 en het werd bekend dankzij de zogeheten kleurentheorie. Gedragsveranderingen begeleiden is een ambacht: kijken en begrijpen, zodat je de juiste interventie voor die bepaalde situatie of dat vraagstuk kiest. Belangrijk is om aandacht te hebben voor de complexiteit van de situatie. Het begint met inzien dat er diepgewortelde verschillende stijlen van denken en doen zijn.
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Waar doen we het voor? Werken vanuit gezamenlijke doelen in de huisartsenpraktijk

Start with the why van Simon Sinek: wat kan deze management klassieker betekenen voor de huisartsenpraktijk? Lees in mijn blog op Medisch Ondernemen waarom het in sommige huisartsenvoorzieningen lukt om met het team steeds weer de praktijkvoering te verbeteren en anderen niet. Volgens organisatieadviseur Simon Sinek is het antwoord te vinden als we op zoek gaan naar de vraag: het gaat er niet om wat we doen, maar wáarom we het doen.
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

De managementtaken, wie doet wat?

Omdat er steeds meer (complexere) zorg gevraagd wordt, bestaat het team in een moderne huisartsenvoorzieningen vaak uit verschillende functies. Wat is een goede manier om de managementtaken te verdelen? Managementgoeroe Robbert Quinn onderscheidt de benodigde vaardigheden bij acht verschillende managementrollen.
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Tijd, hoe ga je om met dit meest schaarse goed?

Hoe kan je zonder schuldgevoel op tijd de praktijk verlaten aan het eind van een werkdag? Hoe krijgen we al die verplichtingen toch in de beschikbare tijd gepland? Geen agendaprobleem meer met ‘principiële prioriteiten’ volgens Stephen Covey.
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Tips voor betere samenwerking met andere praktijken

Praktijken komen steeds vaker samen onder één dak en kiezen ervoor of voelen de noodzaak om samen te werken. Dat gaat niet altijd vanzelf. In dit artikel tips voor het samenwerken tussen organisaties aan de hand van de theorie van Kaats en Opheij.
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Onderbouwd keuzes maken met hulp van het INK-model

In de praktijk worden er elke tien minuten keuzes gemaakt die grote of kleine gevolgen kunnen hebben. Wanneer het over de praktijkvoering gaat is het vaak lastig om te bedenken waar je als praktijkhouder of -manager goed aan doet. Bijvoorbeeld wanneer veilig incident melden (VIM) in de praktijk niet zo goed loopt. Er is al een paar keer tijdens het overleg gezegd dat het protocol gevolgd moet worden en iedereen zegt 'ja'. Maar de meldingen blijven minimaal. Welke keuzes helpen de praktijk om de kwaliteit met VIM te verbeteren?
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Uiteenlopende persoonlijkheden vormen een sterk team

Soms is er in een team irritatie tussen twee of meer teamleden. Waarom gaat die ene assistente steeds van hak op de tak en maakt zij haar taak niet eerst af. Van schoffel kan huisarts nu niet zo veel tijd uitlopen en niet stoppen met de geduldige tot in detail de familie te bespreken?
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Wat mensen nodig hebben om te veranderen 

Wanneer veranderen niet lukt, wordt dat door het management vaak als weerstand bestempeld. Maar meestal is het een teken dat er niet in een relevante behoefte is voorzien. Het model van Knoster is een hulpmiddel om te achterhalen wat er nodig is om een verandering door te voeren en zo de praktijkdoelen te realiseren. 

Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Soepel projectmanagement: wat je mag verwachten met de VERI matrix

Vernieuwingen in de praktijk worden vaak ingevoerd als een project. Door gebruik te maken van de VERI matrix worden de juiste mensen/groepen op het juiste moment betrokken. Dit voorkomt veel verwarring en dubbel werk. Zeker bij projecten waar veel verschillende partijen aan meedoen, zoals bij het opzetten van multidisciplinaire samenwerking, is de VERI matrix heel handig.
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

 Zo wordt uw praktijk een lerende organisatie 

Een organisatie die blijft leren levert niet alleen betere zorg, het is er ook fijner werken. Hoe wordt jouw praktijk een lerende organisatie? Peter Senge’s model geeft handvatten.
Lees het hele artikel op Medisch Ondernemen Praktijkmanagement. 

Dementie: de winst van het weten...
Het is al weer vijf jaar geleden dat we het  Rapport 'Op weg naar een dementievriendelijke samenleving' , waar ik een bijdrage aan mocht leveren, hebben aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris. Het gaf een mooie aanzet aan heel veel goede initiatieven: #Dementievriendelijkesamenleving #DeltaplanDementie.

Helaas zijn er nog steeds veel mensen die bij vermoeden van dementie niet naar de dokter gaan, door het schrikbeeld van de laatste fase van dementie of doordat ze denken 'er is toch niets aan te doen'. Maar met een juiste diagnose wordt duidelijk op welke manier je het beste met Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie of Parkinsonisme om kunt gaan.
In sommige gevallen kan medicatie het proces remmen. In alle gevallen kan een juiste manier van bejegenen de mensen met dementie een passende omgeving bieden om zo lang mogelijk zelf de regie te houden. Dat maakt het leven voor de patient, zijn of haar naasten en behandelaren echt prettiger. Dat noem ik: 'de winst van het weten'.

Op weg naar een dementievriendelijke samenleving